Standard jest to najlepszy sposób wykonywania pracy
- Masaaki ImaiGemba Kaizen

O cookies

W celach określonych w pkt 5c-f Polityki prywatności Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez usługobiorcę przeglądarkę.

Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez usługobiorcę przeglądarki.

Pliki cookies dzielą się na:

 1. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,

 2. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez usługobiorcę ustawienia przeglądarki,

 3. własne - pliki zarządzane przez Administratora,

 4. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,

 5. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się usługobiorcy po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania,

 6. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,

 7. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Szczegółowe zasady działania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane określone są pod poniższymi linkami:

 1. https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl

 2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

 3. https://www.smartlook.com/help/gdpr/  

 4. https://www.smartsupp.com/help/privacy/

 5. https://www.facebook.com/policies/cookies/

 6. https://www.facebook.com/about/privacy/update 

 7. https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/

 8. https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service

 9. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

>>  Powrót do strony głównej <<